Działamy

I MOŻLIWY, JEŚLI MACIE MIEJSCE, LUDZI I CZAS

Wybudowaliśmy przestrzeń tworząc sale konferencyjne i szkoleniowe o ruchomych ścianach umożliwiających zbudowanie cichych, wygodnych pokoji do pracy 1:1 albo dużych sal wykładowych. Każda ścinia umożliwia pisanie po nieji tym samym stanowi dobre miejsce dla burzy mózgów. Mamy indywidualne domki projektowe dla zespołów roboczych, którym na dłużej potrzebna jest spokojna enklawa.